jobpol.be logo

Commissariaat-generaal

Directie van internationale politiesamenwerking (CGI)

De CGI staat in voor de opvolging en coördinatie van de internationale politiesamenwerking en de vergaring en uitwisseling van informatie over de grenzen heen, zoals bijvoorbeeld bij seiningen van verdachte personen.

Dienst Screening

Inspecteurs van de dienst Screening verzekeren de beveiliging van geclassificeerde informatie en gevoelige infrastructuur. Als onderdeel van de Nationale Veiligheidsoverheid voeren ze veiligheidscontroles uit en ondersteunen ze het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties (CSD’s)

De CSD’s leveren vanuit de Federale Politie onmisbare ondersteuning aan de lokale politiezones. Die bijstand is essentieel voor een excellente politiezorg op alle niveaus. Onder de directies vallen volgende entiteiten: 
  • het interventiekorps
  • het communicatie- en informatiecentrum
  • het algemeen informatiekruispunt

Werken bij een van onze gespecialiseerde diensten?