jobpol.be logo

Middelenbeheer en informatie

Dienst Rekrutering & Selectie

Wie zijn we?

Wij zijn een groep gemotiveerde collega’s met diverse achtergronden, competenties en ervaringen. We zijn verantwoordelijk voor de selectie en werving van sollicitanten, voor zowel de Federale Politie als de lokale politiezones. We evalueren externe kandidaten en interne werknemers die een nieuwe stap willen zetten in hun carrière. Onze dienst analyseert de diverse profielen objectief en zonder vooroordelen, zodat voor elke functie de meest geschikte kandidaat wordt aangeworven, ongeacht de leeftijd of achtergrond.

Wat doen we?

Wij organiseren de nodige selectieactiviteiten om kandidaten voor interne promoties of externe vacatures te evalueren. Een belangrijke taak, want de Geïntegreerde Politie werft jaarlijks zo’n 2000 collega’s aan voor verschillende jobs, op verschillende niveaus. Eerst informeren we de kandidaten over de selectieproeven en doorgroeimogelijkheden, want ze kiezen tenslotte voor een job voor het leven. Op basis van objectieve criteria en specifieke technieken meten we dan hun competenties en motivatie. Aan de hand van de gemeten competenties beslist de deliberatiecommissie over de geschiktheid van de kandidaat via een goed onderbouwde evaluatie. Als dienst Rekrutering en Selectie waken we er zo over dat bekwame en gedreven kandidaten bij de politie aan de slag gaan.

Werken bij een van onze gespecialiseerde diensten?