jobpol.be logo

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de webpagina “infodagpolitie.be” van de dienst Rekrutering en Selectie.

De Federale Politie streeft ernaar haar websites voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een handicap. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de site infodagpolitie.be van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 26 maart 2021.

De evaluatie van de naleving van deze website aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van 


Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap.

De dienst Rekrutering en Selectie voldoet deels aan het niveau Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. De nodige aanpassingen worden zo snel mogelijk aangebracht.


Audit over toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.
Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.


Feedback en contactgegevens

Als u bij uw bezoek aan onze website voor u ontoegankelijke informatie (afbeeldingen, ...) of webpagina's aantreft, laat het ons dan zeker weten.
We zijn ook benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken.

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website kan u contact nemen via mail rekrutering@police.belgium.eu


Handhavingsprocedure

Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds uw ontevredenheid melden via de webpagina (on)Tevreden over onze diensten.